Ασφαλιστικά νέα, χρήσιμες συμβουλές και διάφορα ενδιαφέροντα.

Αποταμίευση: Τράπεζα ή Ασφαλιστική;

Σήμερα με τις διάφορες αλλαγές που συμβαίνουν στα ασφαλιστικά/συνταξιοδοτικά πεπραγμένα της χώρας μας, το ερώτημα που θα μας απασχολήσει στο άμεσο μέλλον είναι:

Που να κάνω το επιπλέον αποταμιευτικό μου σε τράπεζα ή Ασφαλιστική εταιρία; Τι να επιλέξω για την σύνταξή μου;

Από Φωκίων Σταυρόπουλο

Υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για τους οποίους οι Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν ανταγωνιστικότερες ευκαιρίες αποταμίευσης από τις τράπεζες αλλά ξεχωρίζουν οι εξής:

  • Η διαδικασία της αποταμίευσης είναι ξεκάθαρα μια διαδικασία πολύτιμη για κάθε άνθρωπο, γιατί βοηθά στον έλεγχο της κατανάλωσης
  • Αποτελεί τον μόνο τρόπο να μπορέσουμε να έχουμε ρευστότητα σε κρίσιμες στιγμές της ζωής που τη χρειαζόμαστε.
  • Μας δίνει σιγουριά όταν έχουμε εξασφαλίσει οικονομικά κάθε “ατυχία” που μπορεί να μας συμβεί στο μέλλον.

Βασική απαίτηση σε μια διαδικασία αποταμίευσης είναι η δυνατότητα, μέσω ανάλογου επιτοκίου, να καλύπτονται τυχόν απώλειες που μπορούν να προκαλέσουν οι διακυμάνσεις του πληθωρισμού.
Αυτή τη στιγμή ωστόσο – και αυτό συμβαίνει αρκετά χρόνια τώρα – στην Ευρώπη λειτουργούμε σε περιβάλλον χαμηλών έως μηδενικών, επιτοκίων.

Τα τελευταία επιτόκια για “κλειστά” χρήματα  δεν ξεπερνούν το 0,25% και αυτό για καταθέσεις άνω ενός ορίου συνήθως 10.000 ευρώ.  Οι περισσότεροι από εμάς που απευθύνονται σε τράπεζες, μετά βίας μπορούν να προσεγγίσουν, ανάλογα με το ύψος του ποσού που αποταμιεύουν, μεγαλύτερο επιτόκιο και μάλιστα για διάρκεια το πολύ ενός έτους.

Από την άλλη, οι ασφαλιστικές εταιρείες ήταν παραδοσιακά σε θέση, (κάποιες είναι ακόμη) να εγγυώνται μακροχρόνια επιτόκια, να δίνουν δηλαδή λύσεις, ανταγωνιστικότερες των τραπεζών. Τα τελευταία ένα-δύο χρόνια, αυτό έχει γίνει πολύ δύσκολο – η παγκόσμια κρίση αύξησε τις δικλείδες ασφαλείας και σε περιβάλλον Solvency II, οποιαδήποτε “εγγύηση” απαιτεί σημαντικές κεφαλαιακές “θυσίες”.

Εταιρίες με χαρτοφυλάκια που υπόσχονται πολύ υψηλά επιτόκια σίγουρα διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο στο μέλλον. Χαρτοφυλάκια δηλαδή, αποταμιευτικών και συνταξιοδοτικών συμβολαίων που πουλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια προσφέροντας υψηλό επιτόκιο.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν σήμερα εταιρείες οι οποίες προσπαθούν ακόμη να διαθέσουν προϊόντα εγγυημένου επιτοκίου – το οποίο όμως δύσκολα ξεπερνά το 1,0% και σε ελάχιστες περιπτώσεις αγγίζει το 1,25%.

Ακόμη κι έτσι, η ασφαλιστική αγορά παρέχει αξιόλογες λύσεις, ιδιαίτερα δε αν λάβει κανείς υπόψη ότι πέρα από το επιτόκιο η αποταμίευση σε μια ασφαλιστική μπορεί να περιλαμβάνει προστασία για την ίδια την δυνατότητα της αποταμίευσης (σε περίπτωση αναπηρίας ή απώλειας ζωής).

Ταυτόχρονα, υπάρχουν τα συμβόλαια Unit Linked τα οποία αν χρησιμοποιηθούν σωστά και με σωστό χρονικό ορίζοντα, μπορούν σίγουρα να ανταγωνιστούν την αποταμίευση ως προς τα επιτόκια – αρκεί βεβαίως να επιλέγονται επενδύσεις ανάλογες με την επενδυτική δυνατότητα, την γνώση και την ανοχή του πελάτη έναντι στον όποιον επενδυτικό “κίνδυνο”.

Παρά λοιπό το “περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων” το οποίο σκεπάζει τις αγορές τα τελευταία χρόνια, η ασφαλιστική αγορά παραμένει δυνατή και σαφώς καλύτερη επιλογή για τις αποταμιεύσεις του Έλληνα πολίτη – κάτι που επιβεβαιώνεται άλλωστε και από τα πρόσφατα αποτελέσματα συνολικής παραγωγής του 7μηνου 2019,

όπου τα σχετικά προγράμματα “απέσπασαν” σημαντικό κομμάτι της πίτας!