Ποιοί είμαστε…

Αντικείμενο των εργασιών της εταιρίας είναι η διαμεσολάβηση για την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων καθώς και η ανάπτυξη νέων μορφών υπηρεσιών σε σχέση με τον ασφαλιστικό κλάδο.

Ασφαλίζουμε…

  • Την Ζωή
  • Την Υγεία
  • Την περιουσία
  • Την Αστική ευθύνη

Προσφέρουμε στο συνεργάτη μας «ηρεμία μυαλού»  ώστε να μπορεί ελεύθερα να δραστηριοποιείται χωρίς να έχει το άγχος των σύνθετων και χρονοβόρων διαδικαστικών. Από την άλλη μεριά οι πελάτες μας αισθάνονται ασφαλείς ότι έχουν για σύμβουλό τους έναν πιστό και άρτια καταρτισμένο προσωπικό που θα προσπαθήσει να επιλύσει το κάθε του πρόβλημα.

Η διαμεσολάβηση γίνεται μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου συνεργατών.

Η εταιρία συνεργάζεται σχεδόν με όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις του εσωτερικού, καθώς και με επιλεγμένες εταιρίες του εξωτερικού.

Το όραμα των μετόχων της Frontis είναι η εταιρία να γίνει  ένας από τους μεγαλύτερους πράκτορες ασφαλιστικών προιόντων, να προσφέρει στους συνεργάτες της υπηρεσίες υψηλής ποιότητηας, με επωνυμία αναγνωρίσιμη ως ο πιο εξειδικευμένος ασφαλιστικός σύμβουλος.ask_frontis (1)