Ασφαλιστικά νέα, χρήσιμες συμβουλές και διάφορα ενδιαφέροντα.

«Ψαλίδι» στις αποζημιώσεις του Επικουρικού Κεφαλαίου

Στα 91 εκατ. ευρώ ανήλθε το συνολικό ύψους των αποζημιώσεων που κατέβαλε το Επικουρικό Κεφάλαιο κατά τη χρήση του 2019. Πρόκειται για ποσό ελαφρώς χαμηλότερο των καταβολών που είχαν γίνει το 2018 και που σε αξία έφθασαν τα 104 εκατ. ευρώ.

Το πιο οικονομικό ασφάλιστρο
Η πιο οικονομική ασφάλεια για το αυτοκίνητό σας!

Από το σύνολο των αποζημιώσεων του 2019, τα 66 εκατ. ευρώ αφορούσαν στο ίδιο το προς αποζημίωση κεφάλαιο, τα 20 εκατ. ευρώ σε τόκους και τα 5 εκατ. ευρώ σε δικαστικές δαπάνες. Αντίστοιχα το 2018, γι΄ αυτό καθεαυτό το κεφάλαιο είχαν καταβληθεί 77 εκατ. ευρώ, για τόκους 22 εκατ. ευρώ και για δικαστικές δαπάνες 4 εκατ. ευρώ.

Η Συνέχεια στο  insurancedaily....