Εγγυητικό Κεφάλαιο: Τι πρέπει να κάνουν όσοι είχαν συμβόλαια International Life A.E.A.Z

Ολοκληρώθηκε η διαβίβαση προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, των απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής που αναγνωρίζονται από την εκκαθάριση της International Life A.E.A.Z..

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εγγυητικού την 1η Αυγούστου 2019 “για την καταβολή της αποζημίωσης έναντι των απαιτήσεων από ασφάλιση, το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής θα προχωρήσει σε πιστοποίηση του δικαιούχου που έχει οριστεί από την εκκαθάριση της International Life A.E.A.Z..

Η διαδικασία πιστοποίησης θα πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής (www.pligf.gr). Σε ειδικό μηχανισμό αναζήτησης οι δικαιούχοι θα καταχωρούν τον αριθμό συμβολαίου και τον μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης, που έχει ορίσει η εκκαθάριση στην Κατάσταση Δικαιούχων από Ασφάλιση, για να ενημερωθούν για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν, προκειμένου να πιστοποιηθούν και να δρομολογηθεί η καταβολή της αποζημίωσης. Σημειώνεται ότι, το ποσό της αποζημίωσης υπολογίστηκε από την εκκαθάριση και προσδιορίστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3867/2010”.

Η συνέχεια στον insurancedaily…