Στο 1,9 εκατ. οι αποζημιώσεις το 2017

Σχεδόν τα δύο δισεκατομμύρια έφτασαν οι αποζημιώσεις που κατέβαλλαν οι ασφαλιστικές το 2017, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ. Για τις ασφαλίσεις ζωής οι αποζημιώσεις διαμορφώθηκαν στο 1,236 εκατ. ενώ η ιδία κράτηση των μαθηματικών αποθεμάτων και λοιπών προβλέψεων αυξήθηκε κατά 338 εκατ.

Στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, το αντίστοιχο άθροισμα των πληρθωθεισών αποζημιώσεων και της αντίστοιχης μεταβολής των προβλέψεων έφτασε τα 676 εκατ.

Στην πίτα των αποζημιώσεων το 70% καταλαμβάνουν οι αποζημιώσεις Ζωής και το 30% οι αποζημιώσεις Γενικών Ασφαλειών.

Συνολικά σε ό,τι αφορά την ιδία κράτηση, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις εντός του έτους και η αύξηση των προβλέψεων έφθασε τα 2.251 εκατ. για την ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Φθηνό ασφάλιστρο
Η πιο φθηνή ασφάλεια για το αυτοκίνητό σας

Σε αυτό το ποσό, δεν περιλαμβάνεται η συμμετοχή των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων του εξωτερικού για αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν επί ασφαλισμένων κινδύνων στην χώρα μας.

Αναδημοσίευση από IW