Ασφαλιστικά νέα, χρήσιμες συμβουλές και διάφορα ενδιαφέροντα.

Παράσυρση πεζού που παραβίασε φανάρι: Πώς αποζημιώνεται;

Παράσυρση Πεζού που παραβίασε Ερυθρό Σηματοδότη

Υπαιτιότητα 70% του πεζού που επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τα δύο ρεύματα πορείας λεωφόρου, μολονότι οι φωτεινοί σηματοδότες είχαν κόκκινη ένδειξη για τους πεζούς, (παράβαση άρθρ. 38 παρ. 4 περ. α΄, β΄ και γ΄ του ΚΟΚ.)

Υπαιτιότητα 30% του οδηγού ΙΧΕ οχήματος ο οποίος οδηγώντας με αυξημένη ταχύτητα (70 χλμ/ώρα), δεν αντελήφθη εγκαίρως τον ενάγοντα πεζό, που διέσχιζε κάθετα το οδόστρωμα της λεωφόρου, από αριστερά προς τα δεξιά σε σχέση με την πορεία του. Όταν δε τον αντελήφθη από απόσταση 20 μ. περίπου, δεν μπόρεσε να τον αποφύγει, παρά την ασκηθείσα τροχοπέδηση του αυτοκινήτου του, (παράβαση άρθρ. άρθρα 12 παρ. 1, 19 παρ. 1, και 2 του ΚΟΚ).

Πηγή: Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου – www.esd.gr