Νέο πλαίσιο για τα επενδυτικά προιόντα

money_14-300x160-1405600459Δέσμη μέτρων που θα ρυθμίσουν το πλαίσιο για την προσυμβατική ενημέρωση των ασφαλισμένων σχετικά με τα πακέτα επενδυτικών προϊόντων, αλλά και τα ασφαλιστικά επενδυτικά προϊόντα, επεξεργάζονται οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, με στόχο την καλύτερη προστασία όσων τοποθετούν κεφάλαια σε ανάλογους τίτλους.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο εφαρμογής σχετικού Κανονισμού, το περιεχόμενο του KID (Key Information Document), όπως αναφέρεται η νέα δέσμη μέτρων, θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,

– Τη μεθοδολογία υπολογισμού και τους πίνακες για τη διαμόρφωση δεικτών επικινδυνότητας,

Baner1_Asfalisi1061– Σενάρια απόδοσης και ρυθμίσεις για τη διαφάνεια στα κόστη.

Ο Κανονισμός αυτός προβλέπει την κατάρτιση ενός τυποποιημένου εγγράφου βασικών πληροφοριών από τους παραγωγούς επενδυτικών προϊόντων καθώς και τη διαδικασία παροχής του εγγράφου αυτού στον καταναλωτή κατά το προσυμβατικό στάδιο.

pngAποτέλεσμα των διατάξεων του Κανονισμού αυτού για τον ασφαλιστικό κλάδο είναι η παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών στο πλαίσιο της προσυμβατικής ενημέρωσης του πελάτη για τα ασφαλιστικά επενδυτικά προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού. Ως τέτοια θεωρούνται τα ασφαλιστικά προϊόντα τα οποία έχουν αξία εξαγοράς ή προβλέπουν την καταβολή ποσού στον επενδυτή στη λήξη του ενώ η επένδυση αυτή υπόκειται σε διακυμάνσεις της αγοράς. Πληθώρα ρυθμίσεων του Κανονισμού θα εξειδικευτούν με πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο τον προσδιορισμό τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής τους. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω Kανονισμός έχει προβλεφθεί να εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του, δηλαδή περί τα τέλη του 2016

Πηγή: Νέο πλαίσιο για τα επενδυτικά προιόντα – Insurance World

Συνταξη_frontis