Ασφαλιστικά νέα, χρήσιμες συμβουλές και διάφορα ενδιαφέροντα.

Μείωση παραγωγής και πτώση των κερδών στην αγορά των ασφαλειών

Σύμφωνα με την Direction Business Reports, η Ελληνική Αγορά Ασφαλειών το 2014 παρουσίασε μείωση στην παραγωγή ασφαλίστρων (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων) και πτώση στα κέρδη προ φόρων.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τον ομαδοποιημένο ισολογισμό δείγματος 40 εταιρειών που είχαν δημοσιεύσει τα οικονομικά τους στοιχεία για το 2014 έως και 31/12/2015.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις του δείγματος παρουσίασαν το 2014 μείωση κατά 5,91% στην παραγωγή ασφαλίστρων τους (το 2014 ανήλθε στα 3,68 δισ. ευρώ έναντι 3,91 δισ. ευρώ το 2013). Οι επιχειρήσεις είχαν συνολικό κερδοφόρο αποτέλεσμα προ φόρων για το 2014 ύψους 411,22 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας όμως πτώση κατά 14,29% σε σχέση με το 2013. Να σημειωθεί ότι το 87,50% (35 εταιρείες από τις 40) κατέγραψαν κερδοφορία (κέρδη προ φόρων) το 2014. Το γενικό σύνολο ενεργητικού των υπό εξέταση ασφαλιστικών επιχειρήσεων το 2014 ανήλθε στα 15,77 δισ. ευρώ. Οι ασφαλιστικές προβλέψεις παράμειναν σταθερές το 2014 σε σχέση με το 2013 και ανήλθαν στα 11,11 δισ. ευρώ.
Οι εξελίξεις Η ελληνική ασφαλιστική αγορά επηρεάστηκε δυσμενώς από το μακροοικονομικό περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία από τους ισολογισμούς του 2015, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων θα παρουσιάσει περαιτέρω μείωση. Η πτώση αυτή οφείλεται κυρίως στους επιβληθέντες περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων (capital controls) και στην περαιτέρω επίπτωσή τους στη ζήτηση ασφαλιστικών αλλά και επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων.

Το ποσοστό συμμετοχής της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην ελληνική οικονομία ανέρχεται σε περίπου 2,2% του ΑΕΠ για το 2015 και παραμένει στα ίδια επίπεδα με το 2014. Το 2015 χαρακτηρίστηκε, επίσης, από την εντατικοποίηση των διεργασιών στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν με επάρκεια στο νέο απαιτητικό ευρωπαϊκό νομοθετικό καθεστώς, Solvency II, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από 1/1/2016. Αναμφίβολα, το Solvency II συνιστά ένα άκρως σύνθετο περιβάλλον για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, συγχρόνως όμως θα θωρακίσει τη φερεγγυότητα του κλάδου και θα λειτουργήσει ως εχέγγυο αξιοπιστίας.

Πηγή: businessnews.gr