Λιγα λόγια για την Ασφάλιση Πιστώσεων

Αναδημοσίευση από το site της Euler Hermes Hellas

pistoseis2ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ;

​ Η Ασφάλιση Πιστώσεων, ή όπως αλλιώς ονομάζεται ασφάλιση απαιτήσεων, καλύπτει την επιχείρησή σας έναντι του κινδύνου κάποιος πελάτης – αγοραστής σας να μην σας εξοφλήσει τις εμπορικές του οφειλές. Αυτό είναι δυνατό να συμβεί γιατί ο πελάτης σας πτώχευσε ή γιατί δεν πλήρωσε τις οφειλές του μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες.
Αυτοί οι κίνδυνοι συνήθως αποκαλούνται εμπορικοί κίνδυνοι.
Οι εταιρίες που εξάγουν μπορούν επίσης να προστατευτούν από τον πολιτικό κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να εμποδίσει ή να καθυστερήσει τις πληρωμές. Αυτό προκύπτει σε περιπτώσεις πολεμικής σύρραξης στη χώρα του αγοραστή, ακύρωσης της σύμβασης από την κυβέρνηση της χώρας του αγοραστή ή σε περιπτώσεις που η κυβέρνηση της χώρας του αγοραστή εφαρμόζει ρυθμίσεις που είτε εμποδίζουν τις εξαγωγές είτε τις εισαγωγές των προϊόντων από τη χώρα του αγοραστή.

ΠΟΙΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ;

Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν ανοικτούς λογαριασμούς με άλλες εταιρίες μπορούν να επωφεληθούν από την Ασφάλιση Πιστώσεων. Στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, οι επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες χρησιμοποιούν την Ασφάλιση Πιστώσεων.

ΠΟΙΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ;

​ Η Ασφάλιση Πιστώσεων καλύπτει βραχυπρόθεσμες επί πιστώσει πωλήσεις, πωλήσεις δηλαδή εμπορευμάτων και υπηρεσιών με διάρκεια πίστωσης έως 180 ημέρες συνήθως, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. ​

ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ;

Κατά μέσο όρο οι απαιτήσεις πελατών αποτελούν το 40 % ή και περισσότερο από το ενεργητικό μιας επιχείρησης. Είναι πολύ δύσκολο για μια εταιρία να προβλέψει ποιος πελάτης θα καταστεί αφερέγγυος. Περίπου 50 % όλων των επισφαλειών προέρχονται από καλά οργανωμένες εταιρίες με τις οποίες υπήρχαν μακροχρόνιες καλές εμπορικές συνεργασίες. Το κόστος μιας εμπορικής επισφάλειας μπορεί να είναι σημαντικό.
Για παράδειγμα, αν το ποσοστό καθαρού κέρδους μιας επιχείρησης είναι 5 % και ένας αγοραστής της προκαλέσει μια επισφάλεια 100.000 €, η επιχείρηση θα χρειαστεί να πραγματοποιήσει επιπλέον πωλήσεις 2.000.000 €, χωρίς κανένα κέρδος, προκειμένου να αντισταθμίσει την απώλεια. Είναι όμως δυνατό να δημιουργηθεί ακόμα σημαντικότερο πρόβλημα. Η επισφάλεια αδυνατίζει την εταιρία και μειώνει την ρευστότητά της και μπορεί ακόμα να απειλήσει και την βιωσιμότητά της. Μια Σύμβαση Ασφάλισης Πιστώσεων συμβάλλει στη διαχείριση των πωλήσεων και σας αποζημιώνει σε περίπτωση επισφάλειας.