Κλάδος Υγείας / συχνές ερωτήσεις

Το πρόγραμμα υγείας που έχετε επιλέξει μέσω της frontis, έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με τον ασφαλιστή σας, ώστε να σας προσφέρει την προστασία που χρειάζεστε. Σας ακολουθεί σε κάθε φάση της ζωής σας, θέτοντας στη διάθεσή σας τις υπηρεσίες εκείνες που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση κάθε σας προγραμματισμένης ή έκτακτης ανάγκης, από την πρόληψη έως την αποκατάσταση.

Η αποζημίωση στα ιδιωτικά νοσοκομεία μπορεί να γίνει με δύο τρόπους.

  1. Αν το νοσοκομείο είναι συμβεβλημένο με την Ασφαλιστική εταιρεία, τότε η Ασφαλιστική αποζημιώνει απευθείας όλα τα έξοδα του νοσοκομείου και τις ιατρικές αμοιβές εκτός από πιθανή απαλλαγή ή συμμετοχή που προβλέπει το συμβόλαιο.
  2. Αν το νοσοκομείο δεν είναι συμβεβλημένο με την Ασφαλιστική τότε πρέπει να προπληρωθεί το νοσοκομείο και ο ιατρός και στην συνέχεια να τα ζητήσει απολογιστικά από την Ασφαλιστική του Εταιρεία.

Όταν μπορεί να χρειαστεί ένα χειρουργείο το οποίο δεν απαιτεί και ταυτόχρονη διανυκτέρευση στο νοσοκομείο

Σε αυτή την περίπτωση τα περισσότερα προγράμματα σας καλύπτουν με τον ίδιο τρόπο ή και καλύτερα σε σχέση με περιστατικά που χρειάζονται νοσηλεία.

Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις παλαιότερων προγραμμάτων που δεν καλύπτουν νοσηλείες χωρίς διανυκτέρευση καθώς δεν προβλέπεται από τους όρους των συμβολαίων τους.

Σε νοσηλείες που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό, η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε με την Ασφαλιστική στο συντονιστικό κέντρο είτε μέσω του ασφαλιστή σας.

Στην περίπτωση που η Ασφαλιστική σας έχει σύμβαση με το νοσοκομείο του εξωτερικού που θα νοσηλευτείτε, τότε η κάλυψη θα γίνει απευθείας.

Αντιθέτως, αν δεν έχει σύμβαση η κάλυψη γίνεται με δύο τρόπους:

  • Προπληρώνεται εσείς τα έξοδα και στην συνέχεια με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων τα εισπράττετε από την Ασφαλιστική.
  • Στέλνει η Ασφαλιστική εγγυητική στο νοσοκομείο ότι θα αναλάβει τα έξοδα νοσηλείας και στην συνέχεια μετά την νοσηλεία πληρώνει το ποσό.

Κάποια νοσοκομεία του εξωτερικού αν δεν προπληρωθούν με ένα ποσό, τότε δεν προχωρούν στην εισαγωγή του ασθενούς.

Κάθε Ασφαλιστικός οργανισμός που παρέχει υπηρεσίες στον κλάδο Υγείας έχει - αναλόγως του προϊόντος που έχετε διαλέξει - συνάψει ειδικές επωφελείς προς εσάς συμφωνίες με κάποια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας ή και του Εξωτερικού. Αυτά αποκαλούνται Συμβεβλημένα.

Το κυριότερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι σε περίπτωση εισαγωγής σας σε τέτοια νοσοκομεία η αποζημίωση που αναλογεί στην ασφαλιστική σας γίνεται απευθείας στο λογιστήριο του νοσοκομείο χωρίς να χρειάζεται να κάνετε κάτι παραπάνω εσείς γι' αυτό.

Τα συμβεβλημένα νοσοκομεία είναι δυναμικές λίστες που μπορεί να αλλάζουν μέσα στα χρόνια. Μπορείτε να τα επικαιροποιείτε, είτε από τις επίσημες ιστοσελίδες των εταιριών ή με την βοήθεια του ασφαλιστή σας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε και μαζί μας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210 6617303