Κλάδος αυτοκινήτου: Αύξηση ασφαλίστρων δείχνουν οι δείκτες ζημιών!

Σήμα για άνοδο των ασφαλίστρων δίνουν οι δείκτες ζημιών του κλάδου αυτοκινήτου σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Επιτροπή Αυτοκινήτου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και η Διεύθυνση Πληροφορικής της ΕΑΕΕ

Ειδικότερα, στη στατιστική επετηρίδα ασφάλισης αυτοκινήτου, επικαιροποιημένη με τα στοιχεία του 2018, αναφέρεται ότι ο δείκτης ζημιών αστικής ευθύνης Οχημάτων (έτος ατυχήματος) συμπεριλαμβανομένων αναλογιστικών/στατιστικών αποθεμάτων από το 62,80% το 2017 ανήλθε στο 63,36% το 2018. Πρόκειται για αναλογιστική εκτίμηση – εξέλιξη δείκτη.Επίσης, o δείκτης ζημιών ανά χρήση και κάλυψη στην αστική ευθύνη οχημάτων, από 43,08% το 2016 εκτινάχθηκε το 47,99% το 2108. Άνοδο καταγράφει και ο γενικός δείκτης ζημιών από 44,55% το 2017 στο 46,33% το 2018.

Η άνοδος των δεικτών υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης του ασφαλίστρου προκειμένου ο κλάδος να παραμείνει υγιής και όχι ζημιογόνος.

Η στατιστική επετηρίδα ασφάλισης αυτοκινήτου που δημοσιεύεται κάθε χρόνο, είναι μία πολύ χρήσιμη έκδοση για την ασφαλιστική αγορά και κάθε ενδιαφερόμενο μελετητή καθώς, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοκινήτων Δημήτρης Ζορμπάς, το περιεχόμενο της επετηρίδας επιτρέπει τον υπολογισμό της τεχνικής βάσης της ασφάλισης (μέση συχνότητα επέλευσης κινδύνων, μέση ζημία) ανά κάλυψη και χρήση οχήματος. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι σε ετήσια βάση και συγκεντρωτικά ενώ δεν γίνεται αναφορά σε εμπορικά ασφάλιστρα και κόστη σχετιζόμενα με τα έξοδα των ασφαλιστικών εργασιών.

Ουσιαστικές προσθήκες είναι η πρόσθεση του γεωγραφικού προσδιορισμού των δεικτών σχετικά με τις ζημιές με βάση την διεύθυνση έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων, και η βελτιωμένη παρουσίαση των μεγεθών με την χρήση γραφημάτων. Κατ’ αυτό τον τρόπο, παρέχεται χρήσιμη πληροφόρηση στα μέλη της ΕΑΕΕ ενώ ταυτόχρονα δίνεται μία στατιστική επισκόπηση του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτου στους ενδιαφερόμενους μελετητές.

Για την ιστορία να αναφέρουμε τα μέλη της Επιτροπής Αυτοκινήτου της ΕΑΕΕ που συνεργάστηκαν μαζί με την Διεύθυνση Πληροφορικής της ΕΑΕΕ για την έκδοση της επετηρίδας:

Πρόεδρος: Δ. Ζορμπάς
Πρόεδροι Ομάδων Εργασίας: Γ. Βαλαής – Οδικής Βοήθειας, Α. Σούλης – Ζημιών, Κ. Λάϊος – Νομικών
Μέλη: Ε. Αθανασίου, Γ. Βαλαής, Γ. Ζάχος, Π. Κασκαρέλης, Π. Κυπριτίδου, Κ. Μπερτσιάς, Ε. Τσαούσης, Ν. Χαλκιόπουλος, Α. Χατζηχαλέπλη, Κ. Κεχρή, Π. Κούβαλης, Α. Παπαδόπουλος, Γ. Παπαντωνόπουλος, Μ. Παπαχαραλάμπους, Π. Ξενουδάκης

Πηγή : nextdeal.gr