Κέρδη 548 εκατ. ευρώ το 2013 για την ελληνική ασφαλιστική αγορά και αύξηση ιδίων κεφαλαίων κατά 30%

Πηγή : Ημερησία.gr

Οι επιχειρήσεις της ασφαλιστικής αγοράς κατέγραψαν ως καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων κέρδη ύψους 548 εκατ το 2013, το οποίο επιβαρύνθηκε με φόρους ύψους 138 εκατ.,φτάνοντας σε κέρδη μετά φόρων 410 εκατ., σύμφωνα με την έκθεση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

 

Υπενθυμίζεται ότι το 2012 το αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο κατά 611 εκατ. μετά τη φορολογία. Συνολικά οι ασφαλίσεις ζωής αυξήθηκαν κατά 7,1% και έφτασαν στα 1,125 δις, η ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων μειώθηκαν κατά 3% και οι υπόλοιποι κλάδοι ζημιών κινήθηκαν πτωτικά κατά 6,8%. Μεγάλη άνοδο κατέγραψαν τα ίδια κεφάλαια των ασφαλιστικών εταιρειών το 2013, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, καθώς σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος σε σχέση με το 2012 αυξήθηκαν κατά 30,7%. Όπως σχολίασε ο κ. Α. Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ.,

…η σημαντική αύξηση που σημείωσαν τα ίδια κεφάλαια των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης των μετόχων –Ελλήνων και ξένων- στην προοπτική ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς.

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά κάλυψε μόνη της, από ίδια κεφάλαια τις απώλειες € 2 δισ. που υπέστη από τη συμμετοχή στο PSI, χωρίς καμία κρατική ενίσχυση. Η αγορά απορρόφησε πλήρως τις απώλειες χωρίς να επηρεαστούν οι ασφαλισμένοι ούτε κατά 1 ευρώ ενώ συνεχίζει να καταβάλλει περίπου € 3 δισ. αποζημιώσεις σε ετήσια βάση, τα τελευταία χρόνια. Θετικό στοιχείο για την πορεία του ασφαλιστικού κλάδου αποτελεί το γεγονός ότι το 2013 η αγορά επέστρεψε σε κερδοφόρα χρήση».

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 3,6% και το συνολικό ενεργητικό κατά 2,6%.

FRONTIS LOGO (very small)Ενεργητικό – Παθητικό
Το σύνολο του Ενεργητικού έφτασε τα 15,3 δισ., εκ του οποίου τα 11,4 δισ. είχε διατεθεί σε επενδύσεις (συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων για λογαριασμό ασφαλισμένων οι οποίοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο. Το σύνολο του Παθητικού έφτασε τα 15,3 δισ. και τα μεγαλύτερα συστατικά του είναι οι ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων Ζωής (39,7%), οι ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων κατά Ζημιών (22,2%) και οι προβλέψεις για τους ασφαλισμένους ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (13,0%). Οι υποχρεώσεις φτάνουν στο 9,5% του Παθητικού και τα Ίδια κεφάλαια αποτελούν το 14,4% του συνόλου. Το Παθητικό αυξήθηκε κατά 2,6% σε σχέση με το 2012. Μεγάλη αύξηση σημειώθηκε στα ίδια κεφάλαια (+30,7%) και στις υποχρεώσεις (+45,2%). Μειώσεις είχαν οι ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων Ζωής (-3,4%), οι προβλέψεις ασφαλίσεων κατά Ζημιών (-8,2%) και οι ασφαλίσεις ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (-3,3%). Το μετοχικό κεφάλαιο κατέγραψε μείωση κατά 4,9%, τα αποθεματικά κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 43,3%, ενώ οι μεταφερόμενες ζημιές εις νέο αυξήθηκαν κατά 7,4%.

 

Αρέσει σε %d bloggers: