Επενδύσεις και Unit Linked/συχνές ερωτήσεις

Tο μέλλον πολλές φορές μοιάζει αβέβαιο και η αποταμίευση δύσκολη όταν κανείς έχει να διαχειριστεί τις υποχρεώσεις και τις δυσκολίες του παρόντος. Στην frontis είμαστε δίπλα σας για να σχεδιάσουμε μαζί το επενδυτικό πλάνο ζωής κάθε πελάτη μας.

photo of person holding smartphone

Τα προϊόντα unit linked δεν είναι τίποτε άλλο από ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια και παρέχουν, πέραν των επενδυτικών επιλογών, και ασφαλιστική προστασία. Π.χ., ένα ασφαλιστήριο unit linked καλύπτει ανάγκες για ασφάλεια ζωής, ανικανότητας, σύνταξης ακόμα και νοσοκομειακής περίθαλψης. Η ασφαλιστική προστασία, η οποία εξ ορισμού πρέπει να είναι μια μακροχρόνια επένδυση, δίνει μια διαφορετική διάσταση στα προϊόντα αυτά συγκριτικά με τα απλά αμοιβαία κεφάλαια.

To Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης frontis έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η διαδικασία αποταμίευσης και επένδυσης να γίνει όσο το δυνατόν πιο απλή, κατανοητή και παράλληλα να σας βοηθάει να προσδιορίσετε με ακρίβεια τους στόχους σας και το επενδυτικό σας προφίλ. Με τον μηχανισμό αυτόν μπορείτε να προχωρήσετε στην αποτελεσματική διαχείριση των χρημάτων σας με τέσσερα απλά βήματα.

Βήμα 1°: Καταγραφή των αναγκών σας.

Ο Ασφαλιστικός σας Σύμβουλος, όπως προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο και με βάση τις οδηγίες από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα καταγράψει συγκεκριμένες πληροφορίες στο ειδικό «ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΤΗ». Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τις ασφαλιστικές ανάγκες σας, τις οικονομικές σας δυνατότητες καθώς και το επενδυτικό σας προφίλ, έτσι ώστε ο σύμβουλος να μπορεί να προτείνει λύσεις κατάλληλες για εσάς. Οι πληροφορίες αυτές είναι εμπιστευτικές.

Βήμα 2°:Ανάλυση αναγκών, προσδιορισμός στόχων και επενδυτικές προτάσεις.

Με βάση τις οικονομικές πληροφορίες, τις ανάγκες σας και το επενδυτικό σας προφίλ, ο Ασφαλιστικός σας Σύμβουλος θα προσδιορίσει τους στόχους σας. Θα σας παρουσιάσει το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά σας και το ύψος της αποταμίευσης και επένδυσης που απαιτείται για να πετύχετε αυτούς τους στόχους.

Βήμα 3°:Δημιουργία του προσωπικού σας χαρτοφυλακίου.

Σε αυτό το στάδιο, γίνεται η επιλογή των συγκεκριμένων αμοιβαίων κεφαλαίων, που θα αποτελέσουν το χαρτοφυλάκιό σας. Οι επιλογές θα πρέπει να συμβαδίζουν με το επενδυτικό σας προφίλ. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων: Διαθεσίμων, Ομολογιακά και Μετοχικά.

Βήμα 4°: Παρακολούθηση της επένδυσής σας.

Έχετε ολοκληρωμένη ενημέρωση, μέσω των statements που θα λαμβάνετε.