Κλάδος Οχημάτων / Συχνές ερωτήσεις

Στην frontis Insurance Agents είμαστε πάντα δίπλα σας με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλισης για να νιώθετε ασφαλείς σε κάθε σας διαδρομή. Σε περίπτωση ζημιάς του οχήματός σας ή τροχαίου ατυχήματος, θα βρείτε παρακάτω χρήσιμες οδηγίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση και καθοδήγησή σας.

two people riding in convertible car

Γνωστοποιήστε το περαστικό από το οποίο προκύπτει υποχρέωσή της Ασφαλιστικής σας για αποζημίωση, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) Μέσω της υπηρεσίας Φροντίδας Ατυχήματος, αν είστε πελάτης μας, όπως περιγράφεται πιο πάνω.

β) Επικοινωνώντας με τα κεντρικά γραφεία της Ασφαλιστικής σας στα τηλέφωνα που αναφέρονται στο συμβόλαιό σας:

Η γνωστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε:

 • τους αριθμούς κυκλοφορίας των εμπλεκομένων οχημάτων
 • τα τηλέφωνα των οδηγών
 • ημερομηνία – τόπο – ώρα  ατυχήματος
 • περιγραφή συνθηκών ατυχήματος
 • τυχόν τραυματισμένα πρόσωπα.

Οι περισσότερες Ασφαλιστικές με τις οποίες συνεργαζόμαστε έχουν δίκτυο συνεργαζόμενων συνεργείων που αναλαμβάνουν την διαδικασία.

Στην περίπτωση που δεν είστε υπαίτιοι για το ατύχημα, εφόσον κάνετε χρήση συνεργαζόμενου δικτύου, δεν θα καταβάλετε οποιοδήποτε χρηματικό  ποσό, παρά μόνο τη συμφωνημένη απαλλαγή της κάλυψης, εάν υπάρχει.

Η αποκατάσταση των ζημιών πραγματοποιείται σε συνεννόηση της Ασφαλιστικής με το Συνεργαζόμενο Συνεργείο της επιλογής σας.

Είναι μια συμφωνία μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών, μέσω της οποίας η καταβολή της αποζημίωσής σας από την ασφαλιστική σας (σε περίπτωση που το ατύχημα δεν προκλήθηκε από δική σας υπαιτιότητα) γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο Φιλικού Διακανονισμού και να υπογράψετε, τόσο εσείς όσο και ο άλλος οδηγός που έχει εμπλακεί στο τροχαίο. Στη συνέχεια πρέπει να το υποβάλετε στη Ασφαλιστική σας για να φροντίσει άμεσα για την αποζημίωσή σας. (Αυτό το κάνει και η φροντίδα ατυχήματος όπως αναφέρεται παραπάνω)

Εφόσον στο συμβόλαιό σας περιλαμβάνεται η αντίστοιχη κάλυψη, αποζημιώνεστε για τις υλικές ζημιές του αυτοκινήτου σας απευθείας από την Ασφαλιστική σας, αποφεύγοντας τη διαδικασία εμπλοκής με το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Προϋπόθεση είναι η υπαιτιότητα του ανασφάλιστου οδηγού να αποδεικνύεται από δημόσιο έγγραφο (π.χ. Δελτίο Συμβάντων της Αστυνομίας ή ποινική δικογραφία).

Στην περίπτωση που ο ανασφάλιστος οδηγός δεν επιθυμεί την εμπλοκή της Αστυνομικής Αρχής (δεν το συνιστούμε όμως), θα πρέπει να τον παροτρύνετε να συμπληρώσει θεωρημένη Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αποδέχεται την ευθύνη του.

Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αποζημίωσης θα πρέπει:

 • Το ατύχημα να έχει συμβεί εντός της Ελληνικής Επικράτειας
 • Να αποδεικνύεται ο χαρακτηρισμός του ανασφάλιστου οχήματος από επίσημο Δημόσιο έγγραφο (Απόσπασμα Δελτίων Συμβάντων Τροχαίας)
 • Η ευθύνη για το ατύχημα να βαρύνει αποκλειστικά τον οδηγό του ανασφάλιστου οχήματος

Εάν θέλετε να ταξιδέψετε στο Εξωτερικό με το όχημά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της frontis στο 210 6617303 ή με τον Ασφαλιστικό σας Σύμβουλο προκειμένου να εκδώσετε δωρεάν την «Πράσινη Κάρτα» η οποία σας προσφέρει κάλυψη Αστικής Ευθύνης (δηλαδή τις Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές τρίτων).

Σε περίπτωση που επιθυμείτε και ενεργοποίηση συμπληρωματικών καλύψεων θα πρέπει να το υποστηρίζει η Ασφαλιστική σας εταιρία. Οι περισσότερες εταιρίες δεν δίνουν κάλυψη συμπληρωματικών κινδύνων στο εξωτερικό και όσες το κάνουν αφορά μόνο την Ε.Ε.  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 6617303

Για την ασφάλιση αστικής ευθύνης του αυτοκινήτου είναι απαραίτητα τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο άδειας οδήγησης (δίπλωμα).
 • Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
 • Τιμολόγιο αγοράς (για νέα οχήματα)

Σε κάποιες περιπτώσεις (Πυρός - Κλοπής ή και Ίδιες Ζημιές απαιτείται έλεγχος ή και έκθεση πραγματογνώμονα.

Πρακτικά ο προηγούμενος κάτοχος πρέπει να ακυρώσει την ασφάλιση του και να πάρει επιστροφή τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα και ο νέος ιδιοκτήτης να επικοινωνήσει με τον ασφαλιστικό του διαμεσολαβητή και να το ασφαλίσει εκ νέου.

Παρόλα αυτά ο νομοθέτης έχει προβλέψει από τον βασικό νόμο 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α’ 331) «Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», ότι ακόμα και αν γίνει μεταβίβαση της κυριότητας η ασφάλιση παύει να ισχύει μέχρι και ένα μήνα μετά εκτός αν το ασφαλιστήριο λήγει νωρίτερα.

Η κάλυψη ονομάζεται "Θραύση Κρυστάλλων" και δίνεται μετά από έλεγχο εφόσον δεν υπάρχει προηγούμενο ασφαλιστήριο με την ίδια κάλυψη σε άμεση συνέχεια.

Η νομοθεσία προβλέπει τρεις εξαιρέσεις από την ασφάλιση αστικής ευθύνης:

 • Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό που δεν έχει την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια οδήγησης.
 • Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό που κατά το χρόνο του ατυχήματος ήταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, εφόσον η παράβαση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος.
 • Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό, ο οποίος χρησιμοποιεί το όχημά του για διαφορετική χρήση από αυτή που προβλέπεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στην άδεια κυκλοφορίας του, εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλει αποζημίωση στον τρίτο ζημιωθέντα και δικαιούται να στραφεί κατά του ασφαλισμένου της αναγωγικά και να διεκδικήσει ό,τι κατέβαλε στον τρίτο ζημιωθέντα.