Δείτε αν το όχημά σας είναι ασφαλισμένο

Εδώ μπορείτε να δείτε σε σύνδεση με τη βάση του Υπουργείου Συγκοινωνιών αν το όχημά σας είναι ασφαλισμένο και μέχρι πότε δίνοντας τον αριθμό κυκλοφορίας σας και το ΑΦΜ σας.