Ασφαλιστικά νέα, χρήσιμες συμβουλές και διάφορα ενδιαφέροντα.

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις 7,9 εκ. για το σεισμό της 19ης Ιουλίου

Στα 7,9 εκατ. € ανέρχονται οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις μετά τις απαλλαγές (όπου υφίστανται) για τον σεισμό της 19ης Ιουλίου. Σύμφωνα με έρευνα της ΕΑΕΕ ο εν λόγω σεισμός ήταν μέτριας σχετικά έντασης, συνεπώς σημειώθηκαν αρκετές ζημιές μικρού μεγέθους. Σχετικά με τις απαλλαγές η ΕΑΕΕ επισημαίνει ότι πρόκειται για διεθνή πρακτική που μειώνει κατά ένα ποσό τον ασφαλισμένο κίνδυνο (συνεπώς και την αποζημίωση) η οποία αντισταθμίζεται σε βάθος χρόνου με αντίστοιχη ελάφρυνση των ασφαλίστρων, αναλόγως των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης.

Στην έρευνα συμμετείχαν με τις απαντήσεις τους 26 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη της ΕΑΕΕ, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν το 95,7% της παραγωγής των ασφαλίσεων περιουσίας .

Πηγή insurancedaily.gr

Η συνολική αποτύπωση των απαντήσεων των ανωτέρω επιχειρήσεων από τις έως σήμερα αναγγελίες, αναφέρεται σε 3.254 ζημιές, των οποίων η αρχική πρόβλεψη ανέρχεται συνολικά σε 16,9 εκατ. €, άρα η μέση δηλωθείσα ζημιά φθάνει τα 5.205 € για το σύνολο των κινδύνων.

Οι συμμετέχουσες στην έρευνα ασφαλιστικές επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα όλων των κατηγοριών (κατοικίες, εμπορικοί κίνδυνοι, βιομηχανικοί κίνδυνοι) με συνολική ασφαλισμένη αξία 1,7 δισ. € σε περιοχές που υπήρχαν συνολικά ασφαλισμένα κεφάλαια έναντι κινδύνου σεισμού ύψους 55,9 δισ. €.

Ενδεικτικά, τα περισσότερα από τα ακίνητα που επλήγησαν βρίσκονταν στις περιοχές: Περιστέρι, Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Ίλιον, Άνω Λιόσια, Αχαρνές, Καματερό, Πετρούπολη, Θρακομακεδόνες, Κερατσίνι, Κορυδαλλός, Νίκαια, Δραπετσώνα και Πέραμα.

Στόχος της έρευνας της ΕΑΕΕ ήταν η καταγραφή της πρώτης εκτίμησης των ζημιών (σε πλήθος και σε ποσό) των ασφαλίσεων περιουσίας, που είχαν αναγγελθεί στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη, εξ’ αιτίας του συγκεκριμένου αιτίου. Ειδικότερα, η έρευνα περιέλαβε τον γεωγραφικό προσδιορισμό των ασφαλισμένων κινδύνων που επλήγησαν, το ύψος των ασφαλισμένων κεφαλαίων καθώς και των καλύψεων που ενεργοποιήθηκαν. Οι κίνδυνοι κατηγοριοποιήθηκαν σε κατοικίες, εμπορικούς κινδύνους και βιομηχανικούς κινδύνους.

1. Συγκεντρωτικά μεγέθη Η αποτύπωση των μεγεθών της έρευνας για το σύνολο των κινδύνων ανά είδος κάλυψης φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Η μέση δηλωθείσα ζημία ανέρχεται στα 5.205€, ενώ το μέσο ποσοστό ζημιάς (προ απαλλαγών) επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων έφτασε στα 10,2‰. Ειδικότερα για τις ζημιές που υπέστησαν οι ασφαλισμένες κατοικίες δηλώθηκαν τα ακόλουθα. Τα ποσοστά αναφέρονται στην συμμετοχή των κατοικιών στο αντίστοιχο μέγεθος του συνόλου των κινδύνων.

Η μέση δηλωθείσα ζημία ανέρχεται στα 3.985€, ενώ το μέσο ποσοστό ζημιάς (προ απαλλαγών) επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων έφτασε στα 31,9‰. Για τις ζημιές που υπέστησαν οι ασφαλισμένοι εμπορικοί κίνδυνοι δηλώθηκαν τα ακόλουθα. Τα ποσοστά αναφέρονται στην συμμετοχή των εμπορικών κινδύνων στο αντίστοιχο μέγεθος του συνόλου των κινδύνων.

Η μέση δηλωθείσα ζημία ανέρχεται στα 10.763€, ενώ το μέσο ποσοστό ζημιάς (προ απαλλαγών) επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων έφτασε στα 3‰. Για τις ζημιές που υπέστησαν οι ασφαλισμένοι βιομηχανικοί κίνδυνοι δηλώθηκαν τα ακόλουθα. Τα ποσοστά αναφέρονται στην συμμετοχή των βιομηχανικών κινδύνων στο αντίστοιχο μέγεθος του συνόλου των κινδύνων.

2. Γεωγραφική κατανομή των ζημιών

Ακολουθεί σε συνοπτικό πίνακα η κατανομή των ασφαλισμένων κεφαλαίων και των ζημιών με βάση τα δύο πρώτα ψηφία του Τ.Κ. που επλήγη.