Ασφάλιση Ζωής

Προγράμματα Ασφάλισης Ζωής

Εξασφάλιση της οικονομικής ευημερίας των προσώπων που αγαπάτε και νοιάζεστε!

Η ασφάλιση ζωής αποτελεί μία ξεκάθαρη κίνηση αγάπης που εξασφαλίζει από οικονομική επιβάρυνση, τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην στιγμή που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Η frontis έχει την δυνατότητα να σας προσφέρει το κατάλληλο ασφαλιστήριο διαμορφωμένο ειδικά για εσάς από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Παρέχουμε οικονομική βοήθεια στους αγαπημένους σας, ώστε να καλύψουν τα οικονομικά βάρη που συνεπάγεται η απώλεια ζωής, όπως φόρους, έξοδα ή άλλες υποχρεώσεις. Διαμορφώνουμε τη διάρκεια του προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες σας και την ηλικία σας. Εσείς επιλέγετε τον τρόπο προστασίας ανάλογα με την ανάγκη που θέλετε να καλύψετε.

Τι καλύπτουν τα προγράμματα ασφάλισης ζωής

Ανάλογα με το πρόγραμμα και τις προαιρετικές καλύψεις που έχουν επιλεγεί, καλύπτονται:

 • Καταβολή κεφαλαίου
  Καταβάλλουμε καθορισμένο κεφάλαιο στα πρόσωπα που έχουν οριστεί ως δικαιούχοι σε περίπτωση απώλειας ζωής.
 • Επιπλέον όφελος
  Παρέχουμε το δικαίωμα συμμετοχής στην τυχόν απόδοση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας μας, σε περίπτωση αποδόσεων υψηλότερων του εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου (ισχύει σε συγκεκριμένα προγράμματα).
 • Δυνατότητα εξαγοράς
  Παρέχουμε τη δυνατότητα εξαγοράς του συμβολαίου σας πριν τη λήξη του προγράμματος (ισχύει σε συγκεκριμένα προγράμματα).

Επιπλέον αυτών και σε συνδυασμό προσφέρονται:

 • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ασθένεια ή ατύχημα
 • Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα
 • Απώλεια Ζωής από Ατύχημα
 • Απώλεια Εισοδήματος από Ατύχημα ή Ασθένεια
 • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του Αντισυμβαλλομένου
 • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Θανάτου του Αντισυμβαλλομένου
 • Κεφάλαιο Προστασίας Ασφαλίστρου λόγω Απώλειας Ζωής ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του Αντισυμβαλλόμενου για Εργασία
 • Κεφάλαιο Προστασίας Ασφαλίστρου λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του Αντισυμβαλλόμενου για Εργασία