Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Προγράμματα Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης

Μήν αφήσετε κάθε απρόοπτο που μπορεί να συμβεί, να σας αλλάξει τα σχέδια

person in black leather boots lying on brown cardboard boxes

Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και, πολύ περισσότερο, όλες οι επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της λειτουργίας τους, έχουν σημαντικές υποχρεώσεις και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες ευθύνες έναντι εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών, μετόχων, ακόμη και έναντι του περιβάλλοντος. Τις ευθύνες αυτές οφείλουν (είτε από τον Νόμο, είτε όχι) να τις καλύπτουν με τα κατάλληλα ασφαλιστήρια.

Ως Αστική Ευθύνη ορίζεται η υποχρέωση που έχει αυτός που προκάλεσε ζημιά σε κάποιον τρίτον, να την αποκαταστήσει. Η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης καλύπτει τις δαπάνες απόκρουσης (π.χ. δικαστικά έξοδα) ή/και ικανοποίησης των αξιώσεων του τρίτου κατά του ασφαλισμένου (δηλ. των αποζημιώσεων), οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του.

Τα συμβόλαια Αστικής Ευθύνης δεν είναι όλα τα ίδια και ανάλογα τον επαγγελματικό κλάδο στον οποίο απευθύνονται διαφοροποιούνται ως προς τις παροχές και τις καλύψεις.

Υπάρχουν αρκετές ς κατηγορίες ασφάλισης Αστικής Ευθύνης ενδεικτικά :

Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης

Απευθύνεται σε όλους εσάς τους επαγγελματίες που επιθυμείτε κάλυψη για σωματικές βλάβες, απώλεια ζωής ή υλικές ζημιές που θα προκαλέσετε σε τρίτο και οφείλονται σε ατύχημα, που θα συμβεί κατά τη λειτουργία των ασφαλισμένων χώρων ή από τη δραστηριότητά τους.

Μερικά από τα ποιο συνηθισμένα ασφαλιστήρια Γ.Α.Ε είναι :

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Σας εξασφαλίζει την αστική ευθύνη απέναντι σε τρίτους για πράξεις και παραλείψεις που άθελά σας διαπράξατε εσείς ή το προσωπικό σας.

Περιλαμβάνει προγράμματα όπως:

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εργοδότη

Σας καλύπτει για την αστική ευθύνη που έχετε εσείς ως εργοδότης και οι αντιπρόσωποί σας, για εργατικά ατυχήματα, σε υπαλλήλους ή εργάτες, που απασχολούνται στην επιχείρησή σας.

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος

Η Αστική ευθύνη προϊόντος σας καλύπτει εάν είστε κατασκευαστής, εισαγωγέας ή έμπορος για αποζημιώσεις που θα υποχρεωθείτε να καταβάλλετε σε τρίτους για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν από τη χρήση ελαττωματικού προϊόντος.

Ενημερωθείτε σήμερα!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας