Ασφάλιση «Αστικής Ευθύνης Τεχνικών»

Ένα πρόγραμμα ασφάλισης που δημιουργήσαμε ειδικά για εσάς τους  επαγγελματίες.

construction-worker-8-arms

Αφορά ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς και συντηρητές καυστήρων ή/και μικρές, μεσαίες τεχνικές επιχειρήσεις με μικτές αμοιβές /κύκλο εργασιών από € 100.000 μέχρι και € 250.000 ετησίως.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα «Αστικής Ευθύνης Τεχνικών» το οποίο καλύπτει την ευθύνη του επαγγελματία τεχνικού έναντι των πελατών του από ατυχήματα (σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές) που μπορεί να γίνουν με υπαιτιότητά του κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Πιο συγκεκριμένα καλύπτονται:

  •  Αμελείς πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ως κατασκευαστής ή συντηρητής του έργου
  •   Αξιώσεις σε σχέση με οποιοδήποτε ελάττωμα του προϊόντος, που χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση του έργου
  •   Αξιώσεις από λανθασμένο σχεδιασμό-μελέτη του έργου

Δίνεται μέχρι και με έξι διαφορετικούς τρόπους/σχέδια, ώστε να συνδυάζονται τα χαμηλά ασφάλιστρα με τις μοναδικές υπηρεσίες, την υψηλή αξιοπιστία και τον βαθμό προστασίας που θα επιλέξει ο ασφαλισμένος.

Αν είστε Τεχνικός μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο  210 6617303 να σας ενημερώσουμε

ή να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και να σας καλέσουμε εμείς.

Αρέσει σε %d bloggers: