Οι 3+1 αλλαγές στις εισφορές των μη μισθωτών το 2019

Τέσσερις ανατροπές στο «καθεστώς» των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών φέρνει το 2019.

Συγκεκριμένα:

  1. Καταργείται η έκπτωση 15% στη βάση υπολογισμού όλων ανεξαιρέτως των ελευθέρων επαγγελματιών Δηλαδή οι εισφορές θα υπολογίζονται επί του 100% (και όχι του 85%) του αθροίσματος του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος και των καταβλητέων εισφορών.
  2. Οι εισφορές κύριας ασφάλισης ανέρχονται στο 13,3% για όσους δηλώνουν πάνω από 7032 ευρώ ετησίως και στο 20% για όσους δηλώνουν έως 7032 ευρώ.
  3. Ισχύουν ελάχιστες εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ για αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους ίσες με το 7% και 4% αντιστοίχως του βασικού μισθού ανειδίκευτου εργάτη. Οι εισφορές αυτές ισχύουν αναδρομικά από την 1η/1/2017. Έτσι μαζί με τις τρέχουσες, θα πρέπει να καταβάλλονται και εκείνες του 2017 -2018 (σ.σ. σε δόσεις, σύμφωνα με το πιθανότερο σενάριο).
  4. Οι εισφορές κύριας ασφάλισης για τους επιστήμονες (πχ μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους κ.λπ.) με έως 5 έτη ασφάλισης ανέρχονται σε 13,3% και θα υπολογίζονται (όπως και μέχρι πρότινος) επί του 70% του βασικού μισθού.

Aπό: insurancedaily.gr